Revize a kontroly

Veškerá plynová zařízení podléhají zvláštním předpisům a normám a jejich provozovatel by měl provádět pravidelné kontroly a revize.

Seznam nabízených úkonů

  • Roční kontrola odběrné plynového zařízení ve smyslu ČSN 386405 včetně seřízení plynových spotřebičů, kontrola těsnosti plynovodu, provozní dokumentace.
  • Roční kontrola kotelen dle vyhlášky 85/78 Sb.
  • Roční kontrola kotelen dle vyhlášky 91/93 Sb.
  • Provozní revize odběrného plynového zařízení ve smyslu vyhlášky 85/78 Sb – 1× za tři roky
  • Kontroly, revize regulátorů tlaku plynu FISHER, FRANCEL, TARTARINI
  • Kontrola spalinových cest plynových spotřebičů dle NV 91/2010
  • Vypracování provozní dokumentace k OPZ – Revizní knihy, Místní provozní řády, Knihy údržby a oprav, Provozních deníků
  • Proškolení obsluhy dle vyhlášky 21/79 Sb.- 1x za tři roky

Kontaktujte nás

Můžeme vám pomoci? Pokud ano, kontaktujte nás a rádi vám vyhovíme.
Nebo nám rovnou zavolejte na číslo, které je uvedené níže.